REKISTERISELOSTE

päivitetty 15.10.2023

Rekisterinpitäjä

Pyteriitin Pyörittäjät ry

Patruunantie 15C

05200 Rajamäki

Y-tunnus 3328380-1

kotisivut https://www.pyteriitinpyorittajat.com

sähköposti pyteriitin.pyorittajat@gmail.com

Rekisterin nimi

Pyteriitin Pyörittäjät ry:n jäsenrekisteri


Rekisteristä vastaavat henkilöt

Jouko Hiltunen, puheenjohtaja

Eeva Huhtanen, sihteeri


Rekisterin käyttötarkoitus

Pyteriitin Pyörittäjät ry ylläpitää yhdistyslain 26.5.1989/503 mukaista jäsenluetteloa, johon tallennetaan tiedot yhdistyksen jäsenistä. Rekisteritietojen käyttötarkoitus on jäsensuhteiden hallinta ja ylläpito. Henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukaisesti.


Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot jäsenistä:

  •       etunimi, sukunimi
  •     jäsennumero
  •       katuosoite, postinumero ja -toimipaikka
  •       puhelinnumero, sähköpostiosoite
  •       jäsenmaksulaskutukseen liittyvät tiedot


Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietojen kerääminen tapahtuu jäsenen liittyessä yhdistykseen. Tietoja päivitetään rekisteröidyn ilmoittaessa muutoksista itse tai muuten yhteydenotoissa. Tiedot jäsenrekisteriin merkitään jäsenen antamien tietojen perusteella.


Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Pyteriitin Pyörittäjät ry luovuttaa henkilötietoja tietosuoja-asetuksen mukaisesti yhdistyksen palveluiden toteuttamiseen osallistuville henkilöille, kuten jäsenlaskutukseen ja viestintään liittyville toimijoille. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille suoramarkkinointitarkoitukseen.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimilla.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin henkilö on yhdistyksen jäsenenä ja poistetaan, kun henkilö eroaa yhdistyksestä.


Tarkastusoikeus

Jäsenillä on oikeus tarkistaa itsestään rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti Pyteriitin Pyörittäjät ry:n toimipisteeseen.


Virheen oikaisu

Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan rekisteröidyn henkilön omasta pyynnöstä, joka osoitetaan yhdistyksen jäsenrekisteristä vastaavalle henkilölle. Korjauspyynnöt tulee lähettää yhdistyksen sähköpostiin pyteriitinpyorittajat@gmail.com.

Pyynnön voi tehdä myös puhelimitse yhdistyksen yhteyshenkilöille, joiden ajantasaiset tiedot löytyvät kotisivujen Yhteystiedot -kohdasta.


Pyteriitin Pyörittäjät ry:n hallitus